Alkoholio žala


ALKOHOLIŲ CHEMINĖS SAVYBĖS:
Alkoholiai, kaip ir vanduo reaguoja su aktyviaisiais metalais ( pvz.: reaguojant natriui su etanoliu susidaro natrio etilatas ir išsiskiria vandenilis ):
2CH3 – CH2 – OH + 2Na 2CH3 – CH2 – O Na + H2
Esant koncentruotos sieros rūgšties, alkoholiai reaguoja su vandenilio halogenidų rūgštimis susidarant angliavandenilių halogenų dariniams:
H2SO4
CH3 – OH + HCl CH3 Cl +H2O
Aukštoje temperatūroje ir esant dehidratuojančių medžiagų nuo alkoholio molekulių atskyla vanduo susidarant nesotiesiems angliavandeniams:
t>140°C,H2SO4 (konc.)
H3C – CH2 – OH H2C ═ CH2 + H2O
ŽEMESNĖJE TEMPERATŪROJE SUSIDARO ETERIAI.
Monohidroksiliai pirminiai alkoholiai gana lengvai oksiduojasi. Susidaro aldehidai. Pvz.: į etanolį įleista įkaitinta varinė vario ( II ) oksidu padengta viela pradeda blizgėti ir jaučiamas specifinis nemalonus acetaldehido kvapas:
H H t O
H – C – C – O – H +Cu O CH3 – C + Cu + H2O
H H H
Alkoholius galima dehidrinti ir hidratuoti. Jie taip pat reaguoja su rūgštimis susidarant esteriams.

Parašykite komentarą