Eilėraščiai

Prasmingas gyvenimas

Draugija sporto ir turizmo
Nereikia skolinti jums optimizmo
Blaiviai gyvenate, be jokių dūmų
Gamta pristato savo žalius rūmus.

Jums atveria duris gamta plačiai
Čia visada jus laukiami svečiai
Jei protas vis be svaigalų švarus
Tada ir žmogus visapusiškai gražus.

Blaivaus gyvenimo realijas matysi
Apie šeimą ir vaikus mąstysi
Ir gausi tikrą Dievo dovaną –
Kiekviena diena bus laiminga ir pilna.

Tatjana Ščiurina
2007.05.20